Portfolio

Deweloperzy

Zdjęcia i wizualizacje przedstawiają prace, w których realizacji, w części lub całości , uczestniczył odpowiedzialny za stronę projektów architektonicznych Comdesigne Sp. z o.o. mgr inż. arch. Włodzimierz Sidorczuk.