Specjalizacje

Deweloperzy


Analizy lokalizacji inwestycji

 • Analiza powierzchni i kubatury pod kątem możliwości realizacyjnych na podstawie lokalnego planu miejscowego (decyzji lokalizacyjnej)
 • Analiza możliwości i kalkulacja kosztów wykonania infrastruktury i mediów
 • Wykonanie harmonogramu realizacji prac
 • Kalkulacja przewidywanych kosztów eksploatacji wybudowanego obiektu

Projekt architektoniczny

 • Projekt koncepcji przestrzennej w zakresie architektury i zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczno-budowlany przygotowany pod kątem uzyskania decyzji i pozwolenia na budowę
 • Reprezentowanie Inwestora przed instytucjami opiniującymi i zatwierdzającymi projekt w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Badania geologiczne podłoża
 • Ekspertyzy konstruktorskie
 • Przygotowanie dokumentacji wykonawczej, wielobranżowej
 • Wykonanie wizualizacji, prezentacji i modeli obiektu w celach marketingowych
 • Koordynacja projektu z branżystami i specjalistami

Projekt wnętrz

 • Projekt koncepcyjny przestrzeni publicznych
 • Projekt indywidualny mieszkań pokazowych i salonów sprzedaży
 • Specyfikacja techniczna i materiałowa wybranych rozwiązań
 • Projekt wykonawczy dokumentacji wnętrza
 • Wykonanie wizualizacji, prezentacji wnętrz w celach marketingowych, w tym katalogów mieszkań

Kosztorysowanie

 • Kalkulacja kosztów wykonania dokumentacji i uzyskania wymaganych decyzji i udogodnień
 • Kalkulacja kosztów wybudowania i oddania do użytkowania obiektu
 • Przedmiary prac i kosztorysów inwestorskich

Nadzór nad realizacją prac budowlanych

 • Kontrola jakości i terminowości wykonania etapów prac budowlanych i wykonawczych
 • Odbiór i rozliczenie wykonanych prac budowlanych
 • Przygotowanie dokumentacji i uzgodnień po wykonawczych
 • Uczestnictwo w odbiorze końcowym obiektu, w tym przeprowadzeniu prób rozruchowych i eksploatacyjnych
 • Wytyczne do wykonania instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu