Specjalizacje

Klienci korporacyjni


Analizy lokalizacji inwestycji

 • Analiza powierzchni i kubatury pod kątem możliwości realizacyjnych na podstawie lokalnego planu miejscowego (decyzji lokalizacyjnej)
 • Analiza możliwości i kalkulacja kosztów wykonania infrastruktury i mediów
 • Wykonanie harmonogramu realizacji prac
 • Kalkulacja przewidywanych kosztów eksploatacji wybudowanego obiektu

Projekt Architektoniczny

 • Projekt koncepcji przestrzennej w zakresie architektury i zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczno-budowlany w celu uzyskania decyzji i pozwolenia na budowę
 • Reprezentowanie Inwestora przed instytucjami opiniującymi i zatwierdzającymi projekt w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Dokumentacja przetargowa
 • Przygotowanie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej
 • Badania geologiczne podłoża, ekspertyzy konstruktorskie
 • Koordynacja projektu z branżystami i specjalistami
 • Wykonanie wizualizacji, prezentacji i modeli obiektu w celach marketingowych
 • Projektowanie w oparciu o maksymalizacje możliwości zmian aranżacyjnych dla przyszłych najemców

Projekty Wnętrz

 • Projekt koncepcyjny przestrzeni publicznych inwestycji, holi, lobby wejściowych
 • Specyfikacja techniczna i materiałowa wybranych rozwiązań
 • Projekt wykonawczy dokumentacji wnętrz
 • Wykonanie wizualizacji, prezentacji wnętrz w celach marketingowych, w tym katalogów dla najemców
 • Indywidualne projekty wnętrz biurowych zgodnych z wizerunkiem korporacyjnym klienta
 • Realizacja rozwiązań i wyposażenia biur wynikającego z projektów wnętrz i wymogów korporacyjnych klienta
 • W przypadku projektowania wnętrz użyteczności publicznej, wykonujemy projekty wielobranżowe (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne, instalacji alarmowych, technologii) wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawców, w tym Sanepid, BHP i P-Poż.

Kosztorysowanie

 • Kalkulacja kosztów wykonania dokumentacji i uzyskania wymaganych decyzji i udogodnień
 • Kalkulacja kosztów wybudowania i oddania do użytkowania obiektu
 • Przedmiary prac i kosztorysów inwestorskich

Nadzór nad realizacją prac budowlanych

 • Kontrola jakości i terminowości wykonania etapów prac budowlanych i wykonawczych
 • Odbiór i rozliczenie wykonanych prac budowlanych
 • Przygotowanie dokumentacji i uzgodnień powykonawczych
 • Uczestnictwo w odbiorze końcowym obiektu, w tym przeprowadzeniu prób rozruchowych i eksploatacyjnych
 • Wytyczne do wykonania instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu